Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 28.R3

28.R3 - Biersted Skov ved HøjbakkevejAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Biersted

Områdets anvendelse
Rammeområdet ligger vest for Biersted ved Højbakgårdsvej. Området kan anvendes til skov

Biersted

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget