Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 28.R2

28.R2 - Fritidsområde ved BanestienAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Biersted

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende langs Banestien i den sydlige del af Biersted. Området kan anvendes som friareal med enkelte aktiviteter som kælkebakke ol.

Biersted

Lokalplaner inden for området:
28-002 (vedtaget)

Status: Vedtaget