Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 28.R1

28.R1 - Biersted LystanlægAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Biersted

Biersted

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget