Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 28.O5

28.O5 - Biersted Kirke og præstegårdPlannummer
28.O5

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende nordøst for Biersted by. Området kan anvendes til kirke og præstegård

Bebyggelsens omfang
Området nord for Nørhalnevej friholdes for yderlig bebyggelse, bortset fra mindre bygninger (kapel, redskabsskur, toiletter ol.)

Biersted

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget