Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 28.O4

28.O4 - Institutionsområde ved SundbyvejPlannummer
28.O4

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet ligger den nordlige del af Biersted. Området kan anvendes til institutionsområde herunder skolefritidsordning, ungdomsklub og børnehave

Specifik anvendelse

Biersted

Lokalplaner inden for området:
2.08 (vedtaget)

Status: Vedtaget