Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 28.O3

28.O3 - Biersted AktivitetscenterPlannummer
28.O3

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet ligger på hjørnet af Stationsvej og Teglværksvej. Området kan anvendes til ældrecenter og plejeboliger

Biersted

Lokalplaner inden for området:
2.02 (vedtaget)

Status: Vedtaget