Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 28.O2

28.O2 - Biersted StadionAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Biersted

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende i den østlige del af Biersted. Området kan anvendes til idrætsplads, klubhus og hal

Bebyggelsens omfang
Idrætshal kan opføres i op til 12,5 m

Biersted

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget