Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 28.O1

28.O1 - Biersted SkolePlannummer
28.O1

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Idrætsvej i den østlige del af Biersted. Området kan anvendes til skole, bibliotek ol.

Biersted

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget