Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 28.C1

28.C1 - Biersted bymidteAnvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Biersted

Bebyggelsesprocent
60%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Stationsvej og Borgergade. Området kan anvendes til bolig og centerformål som butikker og liberale erhverv.

Se iøvrigt de generelle rammer

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Biersted er 1.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 1.000 m² for dagligvarer og 500 m² for udvalgsvarer.

Biersted

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget