Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 28.BE1

28.BE1 - Jordbrugsparceller ved ElbækvejAnvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Plandistrikt
Biersted

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Området er beliggende ved Elbækvej. Området kan anvendes til Jordbrugsparceller.

Se iøvrigt de generelle rammer

Biersted

Lokalplaner inden for området:
2.09 (vedtaget)
2.11 (vedtaget)

Status: Vedtaget