Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 28.B3

28.B3 - Sydlige del af BierstedPlannummer
28.B3

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet ligger nord og syd for Banestien. Se iøvrigt de generelle rammer

Biersted

Lokalplaner inden for området:
28-002 (vedtaget)
28-005 (vedtaget)

Status: Vedtaget