Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 28.B2

28.B2 - TeglværksvejAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Biersted

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området ligger mellem Teglværksvej og Haldagervej. Området må anvendes til tæt-lav boligbebyggelse.

Se iøvrigt de generelle rammer

Biersted

Lokalplaner inden for området:
2.03 (vedtaget)
2.06 (vedtaget)

Status: Vedtaget