Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 28.B1

28.B1 - BierstedAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Biersted

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet omfatter de eksisterende åben-lave boligområder i Biersted. Se iøvrigt de generelle rammer

Biersted

Lokalplaner inden for området:
2.01 (vedtaget)
2.04 (vedtaget)
2.05 (vedtaget)
2.06 (vedtaget)
28-001 (vedtaget)
28-002 (vedtaget)
28-004 (vedtaget)

Status: Vedtaget