Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.T1

27.T1 - Aabybro RenseanlægAnvendelse generelt
Tekniske anlæg

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Aabybro

Min. miljøklasse
6

Max. miljøklasse
7

Områdets anvendelse
Rammeområdet ligger ved Viaduktvej. området kan anvendes til offentlige formål som f.eks. renseanlæg.

Bebyggelsens omfang
Området afgrænses af beplantningsbælte.

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.25 (vedtaget)

Status: Vedtaget