Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.R8

27.R8 - Søområde ved SøparkenPlannummer
27.R8

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Søparken. Området anvendes til rekreative formål

Bebyggelsens omfang
Området friholdes for bebyggelse. Dog kan der etableres mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse som friareal. Der udlægges et areal til offentlig stiforbindelse langs søen. Ved planlægning i og omkring området skal planprincipperne i Masterplan Aabybro indarbejdes.

Opholdsarealer
Der udlægges et areal til offentlig stiforbindelse langs søen.

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.21 (vedtaget)

Status: Vedtaget