Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.R7

27.R7 - Beplantningsbælte og grønt område.Plannummer
27.R7

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende langs Aalborgvej. Området kan anvendes til friareal.

Bebyggelsens omfang
Der kan i området ikke etableres bebyggelse, bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse som offentligt friareal (f.eks. toiletter).

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.17 (vedtaget)
1.21 (vedtaget)

Status: Vedtaget