Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.R6

27.R6 - Grønt område omkring HovensvejPlannummer
27.R6

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende langs med Hovensvej. Området fungerer som en del af det grønne kryds i Aabybro. Det grønne kryds er nærmere beskrevet i Masterplan for Aabybro.

Bebyggelsens omfang
Området friholdes for bebyggelse. Dog kan der opføres mindre bygninger i forbindelse med driften af området og den nærliggende kirkegård. Derudover er det muligt at etablere en forbindelsesvej i gennem området.

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
27-023 (forslag)
1.64 (vedtaget)
1.73 (vedtaget)
1.78 (vedtaget)

Status: Vedtaget