Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.R5

27.R5 - Aabybro StadionAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Aabybro

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende vest for omfartsvejen. Området kan anvendes til offentlige formål. Herunder idrætsformål med tilhørende faciliteter.

Bebyggelsens omfang
Idrætshal kan etableres med en bygningshøjde på max 12,5 m

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.24 (vedtaget)

Status: Vedtaget