Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.R4

27.R4 - Beplantningsbælte langs NørremarksvejAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Aabybro

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende mellem Toftegårdsvej og Nørremarksvej. Området kan anvendes til beplantningsbælte.

Bebyggelsens omfang
Området friholdes for bebyggelse.

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.66 (vedtaget)

Status: Vedtaget