Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.R4

27.R4 - Beplantningsbælte langs NørremarksvejPlannummer
27.R4

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende mellem Toftegårdsvej og Nørremarksvej. Området kan anvendes til beplantningsbælte.

Bebyggelsens omfang
Området friholdes for bebyggelse.

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.66 (vedtaget)

Status: Vedtaget