Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.R2

27.R2 - Grønt område ved ToftevejPlannummer
27.R2

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Området ligger langs Toftevej. I området ligger den fredede Skipper Clements høj. Området kan anvendes til friareal

Bebyggelsens omfang
Området må ikke bebygges.

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.02 (vedtaget)
1.03 (vedtaget)
1.47 (vedtaget)
1.59 (vedtaget)
27-008 (vedtaget)

Status: Vedtaget