Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.R14

27.R14 - Friareal Aabybro ØstAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Aabybro

Områdets anvendelse
Området er beliggende ved Tyttebærvej. Området er udlagt som friareal for boligområdet mod syd.

Bebyggelsens omfang
Området må ikke bebygges bortset fra f.eks. legehuse, redskabsskur, toiletter ol.

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.37 (vedtaget)

Status: Vedtaget