Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.R13

27.R13 - Skeelslund bådpladsAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Aabybro

Områdets anvendelse
Området er beliggende ved Ryå mellem Aabybro og Gjøl. Området kan anvendes som landingsplads for optil 100 fritidsbåde. Øst for Skeelslundvej kan der etableres P-pladser.

Bebyggelsens omfang
Området må ikke bebygges bortset fra mindre bygninger til området drift som friareal. Eventuelle bygninger placeres i forbindelse med beplantning og dige på den østre bred. Ved brinkerne på vestre bred kan der etableres mindre anløbspladser og bådebroer.

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget