Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.R12

27.R12 - Land-artPlannummer
27.R12

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet langs Aalborgvej kan anvendes til offentligt friareal.

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.43 (vedtaget)

Status: Vedtaget