Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.R11

27.R11 - Golfbane ved HøbækvejAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Aabybro

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende sydvest for omfartsvejen. Området kan anvendes til 18 hullers golfbane.

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.33 (vedtaget)

Status: Vedtaget