Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.R10

27.R10 - Aaby SkovenPlannummer
27.R10

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Bynær skov mellem Aabybro og Biersted

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.74 (vedtaget)
27-019 (vedtaget)

Status: Vedtaget