Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.O9

27.O9 - Den Økologiske EfterskolePlannummer
27.O9

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Max. bebygget grundareal i m2
10%

Max. antal etager
2 etager

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende nord for Aabybro. Området kan anvendes til offentlige formål og/eller jordbrugsformål.

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget