Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.O8

27.O8 - Offentligt område ved Aaby Sdr.GadeAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Aabybro

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende centralt i Aabybro. Området kan anvendes til institutioner og friareal for områdets beboere.

Bebyggelsens omfang
Den midterste del af området friholdes for bebyggelse, bortset fra mindre bygninger som f.eks. legehus, toiletter eller redskabsskur.

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.27 (vedtaget)

Status: Vedtaget