Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.O7

27.O7 - Aaby Kirke, KirkegårdAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Aabybro

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Hovensvej. Området kan anvendes til kirke, kirkegård.

Bebyggelsens omfang
Bortset mindre bygninger i forbindelse med arealets anvendelse som kirke og kirkegård, skal området friholdes for bebyggelse.

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.64 (vedtaget)

Status: Vedtaget