Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.O6

27.O6 - Peter Løthsvej NordAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Aabybro

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet ligger nord for Peter Løthsvej ved Toftevej. Området kan anvendes til offentlige formål som f.eks. Undervisning, institutionsbyggeri eller plejehjem.

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.02 (vedtaget)
1.23 (vedtaget)
1.36 (vedtaget)
1.75 (vedtaget)
27-002 (vedtaget)
27-010 (vedtaget)

Status: Vedtaget