Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.O5

27.O5 - VestergadePlannummer
27.O5

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende ved Vestergade. Området kan anvendes til institutionsformål som f.eks. plejehjem, ældreboliger, børnehave samt park.

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.65 (vedtaget)

Status: Vedtaget