Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.O3

27.O3 - Aabybro Skole - KattedamsvejAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Uddannelsesinstitutioner

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Aabybro

Bebyggelsesprocent
60%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
12,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet ligger ved Kattedamsvej. I området er der skole, bibliotek, SFO samt svømme- og idrætshal

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsesprocenten ved idrætshal er max. 110

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
27-012 (vedtaget)

Status: Vedtaget