Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.O2

27.O2 - ToftevejAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Aabybro

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
12,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Området er beliggende mellem Toftevej og Aaby Sdr. Gade. Området kan anvendes til offentlige formål.

Bebyggelsens omfang
Området kan anvendes til skole, fritidsordning og udendørs faciliteter som boldbane m.m.

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.03 (vedtaget)
1.59 (vedtaget)
27-008 (vedtaget)

Status: Vedtaget