Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.O1

27.O1 - Børnehave ved ThomasmindeparkenAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Aabybro

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Området er beliggende ved Thomasmindeparken. Området kan anvendes til institutionsformål (børne- og ungdomsinstitution).

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.50 (vedtaget)

Status: Vedtaget