Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.E8

27.E8 - Ny Aabyvej IIPlannummer
27.E8

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
30 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Anvendelse
Området er beliggende omkring Ny Aabyvej. Området kan anvendes til fjernvarmeværk Anlæg til solenergi,lettere industri, lager- og værkstedsformål, samt butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Der kan etableres produktionserhverv.

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye butikker med pladskrævende varegrupper i Aabybro er 5.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 5.000 m².

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
27-009 (vedtaget)

Status: Vedtaget