Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.E5

27.E5 - Ny AabyvejPlannummer
27.E5

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
3

Max. miljøklasse
5

Anvendelse
Området er beliggende omkring Ny Aabyvej. Området kan anvendes til lettere industri, lager- og værkstedsformål.

Områdets anvendelse
Den samlede ramme for nye butikker med pladskrævende varegrupper i Aabybro er 5.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 5.000 m².

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.56 (vedtaget)
1.76 (vedtaget)
27-009 (vedtaget)
27-011 (vedtaget)

Status: Vedtaget