Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.E4

27.E4 - TeknologiparkenPlannummer
27.E4

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
2

Max. miljøklasse
4

Anvendelse
Området er beliggende ved tilkørselsvejen til Aabybro. Området kan anvendes til erhvervsformål som servicestation, restaurant, kontorer servicevirksomheder, lettere industri, lager- og værkstedsformål, uddannelsesinstitutioner samt til butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

Områdets anvendelse
Den samlede ramme for nye butikker med pladskrævende varegrupper i Aabybro er 5.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 5.000 m².

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.43 (vedtaget)
1.57 (vedtaget)
27-011 (vedtaget)

Status: Vedtaget