Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.E3

27.E3 - SøparkenPlannummer
27.E3

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Området er beliggende ved Søparken. Området kan anvendes til kontor-, TV-, medie, udstillingsvirksomhed samt hotelformål.

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.21 (vedtaget)

Status: Vedtaget