Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.E2

27.E2 - Mølhavevej, nordøstAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Aabybro

Bebyggelsesprocent
50%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
3

Max. miljøklasse
6

Områdets anvendelse
Rammeområdet ligge i den sydlige del af Aabybro ud mellem Østergade og omfartsvejen. Området kan anvendes til lager- og produktionserhverv.

Bebyggelsens omfang
For bebyggelsen gælder følgende højdegrænser: Alm. bygninger 8,5 m, Lager- og produktionshaller 10 m, mindre bygninger og bygningsdele 25 m, Skorstene og lignende 30 m

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye butikker med pladskrævende varegrupper i Aabybro er 5.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 5.000 m².

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.16 (vedtaget)

Status: Vedtaget