Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.E1

27.E1 - Industrivej, nordAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Aabybro

Bebyggelsesprocent
50%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
2

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Rammeområdet ligger omkring Industrivej. Området kan anvendes til lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed.

Bebyggelsens omfang
Der skal etableres og opretholdes skærmende beplantning mod vest på den nordlige del.

Særlige bestemmelser
Den samlede ramme for nye butikker med pladskrævende varegrupper i Aabybro er 5.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 5.000 m².

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget