Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.BE1

27.BE1 - Jordbrugsparceller ved SkolevejAnvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Plandistrikt
Aabybro

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområdet er beliggende nord for Skolevej. Området kan anvendes til Jordbrugsparceller. Området kan ikke udstykkes yderligere.

Se iøvrigt de generelle rammer

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.46 (vedtaget)

Status: Vedtaget