Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.B7

27.B7 - ElmevejAnvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Etagebolig

Anvendelse konkret
Blanding af boligtyper

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Aabybro

Bebyggelsesprocent
60%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
6,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Området kan anvendes til opførelse af boligbebyggelse. Der kan indenfor området opføres etageboligbebyggelse eller tæt-lav bebyggelse.

Se iøvrigt de generelle rammer

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
27-018 (vedtaget)

Status: Vedtaget