Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.B6

27.B6 - HovensvejAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Aabybro

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Området er beliggende nord og øst for Thomasmindeparken og kan anvendes til boligformål området afgrænses af den fremtidige vej mellem Kattedamsvej og Toftegaardsvej. Området vejbetjenes fra Østre Hovensvej og/eller Hovensvej. Der kan etableres børneinstitutioner i området, den nærmere placering fastlægges i forbindelse med den konkrete planlægning.

Se iøvrigt de generelle rammer

Bebyggelsens omfang
Ved tætlav bebyggelse kan bebyggelsesprocenten øges til 40%

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.50 (vedtaget)
1.67 (vedtaget)
1.74 (vedtaget)

Status: Vedtaget