Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.B5

27.B5 - KattedamsvejAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Aabybro

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området er beliggende syd for Kattedamsvej ved Indius J. Vej. Området kan anvendes til boligformål.

Se iøvrigt de generelle rammer

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.77 (vedtaget)

Status: Vedtaget