Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 27.B2

27.B2 - Millenium kvarteretPlannummer
27.B2

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
Den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammeområdet omfatter områderne omkring Thomasmindeparken, bær-kvarteret, Rhys Have, Torngårds Allé, Torngårdsparken og Bispehaven.
Området består overvejende af parcelhuse udbygget henover årtusindskiftet i perioden 1975-2012+.

De tidligste parcelhusområder er kendetegnende ved etplanshuse med lav tagrejsning. I skel findes hækbeplantning, der slører husene fra omgivelserne. De grønne fællesrealer er lukket inde, oftest for enden af blinde vejforløb.
De nyeste parcelhusområder er kendetegnende ved nytænkte vejforløb, større grunde og store huse. De grønne arealer samler bebyggelsen og fungerer samtidigt som rekreavtive arealer, med mulighed for regnvandsopsamling/nedsivning. Bebyggelsen i området er af meget individuel karakter, med stor variation i materialer og stilarter.
Indenfor området findes variationer af tæt-lave bolig- enklaver, som bryder monotonien i området. Se iøvrigt de generelle rammer

Bebyggelsens omfang
I områderne omfattet af Lokalplan 1.67, 1.70 og 27-005 må der bygges i to etager.

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
1.37 (vedtaget)
1.44 (vedtaget)
1.48 (vedtaget)
1.49 (vedtaget)
1.50 (vedtaget)
1.52 (vedtaget)
1.55 (vedtaget)
1.63 (vedtaget)
1.67 (vedtaget)
1.70 (vedtaget)
1.72 (vedtaget)
1.73 (vedtaget)
1.75 (vedtaget)
1.78 (vedtaget)
27-004 (vedtaget)
27-005 (vedtaget)
27-010 (vedtaget)
27-020 (vedtaget)

Status: Vedtaget