Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 4 Centerområde Aabybro - Kommuneplantillæg ramme 2

27.B1 - ParcelhusbyenPlannummer
27.B1

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
Den enkelte ejendom

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse

Rammeområdet udgør den største del af parcelhusområdet som er orienteret omkring Østergade, Vestergade, Kærvej og Kirkevej. Den typiske bolig er parcelhuset fra 60’erne, ofte et etplanshus med svag tagrejsning, gavlvendt mod vej, således at bygningen næsten ikke giver sig til kende fra vejen på grund af hæk og hegn. Hus ved hus på nogenlunde ens grunde. Ensartet boligtype med en grad af individuelle præg i materialer, detaljer og haverum. Indenfor området er der visse variationer, idet tæt-lave boligenklaver og institutioner lejlighedsvis bryder monotonien. Orienteringen i området lader meget tilbage at ønske, mest grundet vejstrukturen/vejsystemet. Området kan anvendes til boligformål. Se iøvrigt de generelle rammer


Bebyggelsens omfang
For området omfattet af Lokalplan 1.58 kan der bygges i to etager med en maksimal bebyggelsesprocent. på 70. For matr. nre. 1dk, 36a, 35hf, 34u, 34t, del af 35aq og del af 36ed er den maksimale bebyggelsesprocent. 40. På matr.nr. 36a kan der opføres byggeri i op til etager. For matr.nr. 40f er den maksimale bebyggelsesprocent 45, og der kan opføres byggeri i op til 1 etage.

Specifik anvendelse

Zonestatus
Byzone

Aabybro

Lokalplaner inden for området:
27-025 (forslag)
1.17 (vedtaget)
1.21 (vedtaget)
1.26 (vedtaget)
1.31 (vedtaget)
1.35 (vedtaget)
1.47 (vedtaget)
1.51 (vedtaget)
1.54 (vedtaget)
1.58 (vedtaget)
1.59 (vedtaget)
1.60 (vedtaget)
1.64 (vedtaget)
1.65 (vedtaget)
1.66 (vedtaget)
27-024 (vedtaget)

Status: Vedtaget