Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 26.T1

26.T1 - BiogasanlægAnvendelse generelt
Tekniske anlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
V. Hjermitslev

Bebyggelsesprocent
40%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
6

Max. miljøklasse
7

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område på Engkrogen. Området må anvendes til tekniske anlæg - herunder biogasanlæg.

V. Hjermitslev

Lokalplaner inden for området:
125 (vedtaget)

Status: Vedtaget