Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 26.R1

26.R1 - Grønt områdeAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Plandistrikt
V. Hjermitslev

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område syd for Assenbækvej mellem Alstrupvej og Engkrogen. Området kan anvendes til rekreative formål.

Bebyggelsens omfang
Området må ikke bebygges.

V. Hjermitslev

Lokalplaner inden for området:
219 (vedtaget)

Status: Vedtaget