Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 26.O4

26.O4 - LundenAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
V. Hjermitslev

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen er beliggende på hjørnet af Kærgaardsvej og Assenbækvej. Området må anvendes til offentlige formål herunder idrætsfaciliteter som hal og boldbaner.

V. Hjermitslev

Lokalplaner inden for området:
219 (vedtaget)

Status: Vedtaget