Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 26.O3

26.O3 - Vester Hjermitslev SkoleAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
V. Hjermitslev

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
12 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen er beliggende i den sydlige del af Vester Hjermitslev. Området må anvendes til offentlige formål herunder skole og institutioner, boldbaner m.m.

V. Hjermitslev

Lokalplaner inden for området:
219 (vedtaget)

Status: Vedtaget