Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 26.O1

26.O1 - Vester Hjermitslev varmeværkAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
V. Hjermitslev

Bebyggelsesprocent
40%

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
2

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Rammen er beliggende mellem Alstrupvej og Engkrogen. Området må anvendes til offentlige formål herunder varmeværk eller lignende.

V. Hjermitslev

Lokalplaner inden for området:
125 (vedtaget)

Status: Vedtaget